องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 331 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 19 ม.ค. 2567 ]12
2 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 [ 10 ม.ค. 2567 ]4
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]13
4 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขครั้งที่1/2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]9
5 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่36/2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]5
6 ประกาศการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]15
7 ประกาศการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 MS excel [ 18 ธ.ค. 2566 ]0
8 ประกาศการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 MS word [ 18 ธ.ค. 2566 ]2
9 ขอให้ปิดประกาศ เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 29 พ.ย. 2566 ]26
10 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]33
11 รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]19
12 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]64
13 รายงานเงินสะสมและะเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]37
14 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 19 ต.ค. 2566 ]42
15 การปรับปรุงกฎบัตร 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]57
16 นโยบายการตรวจสอบภายใน [ 16 ต.ค. 2566 ]38
17 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]46
18 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566) [ 9 ต.ค. 2566 ]35
19 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566) [ 6 ต.ค. 2566 ]31
20 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566) [ 5 ต.ค. 2566 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17