องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]10
2 ประกาศกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]9
3 ประกาศ เจตนารมณ์ "โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด 2565" [ 10 ม.ค. 2565 ]12
4 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 10 ม.ค. 2565 ]11
5 คำสี่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการของรองนายกอบต.สระโพนทอง [ 10 ม.ค. 2565 ]9
6 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายก อบต.สระโพนทอง [ 10 ม.ค. 2565 ]8
7 ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แลุะภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]13
8 อัตราภาษีป้ายตามกฏหมายใหม่ [ 27 ธ.ค. 2564 ]12
9 การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.สระโพนทอง [ 24 ธ.ค. 2564 ]12
10 การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.สระโพนทอง [ 23 พ.ย. 2564 ]10
11 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 6 ต.ค. 2564 ]51
12 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 6 ต.ค. 2564 ]37
13 การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.สระโพนทอง [ 5 ต.ค. 2564 ]11
14 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]26
15 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]26
16 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8/2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]25
17 ประกาศราชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]51
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 26 ส.ค. 2564 ]55
19 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7/2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]27
20 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12