องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]3
2 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 15 มิ.ย. 2565 ]1
3 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]17
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]17
5 ส่งมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบปรมาณ 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]16
6 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 พ.ค. 2565 ]32
7 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]35
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]36
9 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]30
10 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]40
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]40
12 รายงานการบันทึกการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]26
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]48
14 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2565 ]46
15 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 24 ก.พ. 2565 ]54
16 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2565 ]55
17 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]53
18 ประกาศกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]80
19 ประกาศกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]77
20 ประกาศ มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่นร่วม ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13