องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]27
2 ประกาศ เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิต และอำนานกจหน้าที่ให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]113
3 ประกาส เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]102
4 ประกาศ เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]194
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]198
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]196
7 ประกาศ เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]210
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]246