องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]14
2 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]14
3 นัดประชุมสภา อบต.สระโพนทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]12
4 เรียกประชุมสภา อบต.สระโพนทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]14
5 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]18
6 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]1
7 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]15
8 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]16
9 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]13
10 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาสมัยสามาัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]15
11 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]20
12 รายงานกระประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]25
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]13
14 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2563 ]16
15 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]18
16 กำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]17
17 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]20
18 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]18
19 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 [ 11 ธ.ค. 2558 ]16
20 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 [ 15 ส.ค. 2557 ]20