องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ปี 63


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง จัดโครงการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2563 เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมตำนานสาวบ้านแต้ ด้วยการแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองนุ่งซิ่นปั่นจักรยาน
2021-05-14
2020-09-05
2019-11-27
2019-06-03
2019-02-12
2019-01-01
2018-11-01
2018-10-13
2018-09-05
2018-07-26