องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


กิจกรรมถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ ประจำปีพุทธศราช ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ร่วมกับจิตอาสา ร่วมใจกันทำกิจกรรมเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยมีกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง"
2021-05-14
2020-09-05
2019-11-27
2019-06-03
2019-02-12
2019-01-01
2018-11-01
2018-10-13
2018-09-05
2018-07-26